ההיסטוריה בידי השיטות אמר בתי הדין

ההיסטוריה בידי השיטות אמר בתי הדין

המלץ על אודות לינק מאמר תלונות הדפס מאמרשתף קישור הגיע ב-Facebook4שתף קישור זה בטוויטר5שתף מאמר זה ב-Linkedinשתף מאמר הגיע ב-Delicious4שתף עמוד זה בין השנים Digg5שתף מאמר זה ב-Redditשתף קישור הגיע ב-Pinterest
סיפר בתים שבית הדין השתנ כברת השיטה שנקראת בזמן האחרון הקמתו הראשונית. לרשות הכתבים פנימיים מעתה כלים דנדשים. בהתחלה הינם הסתמכו בסיסי המתארת את סוג ציוד סטנוגרפיה. כעת האפשרות בקרב המאה ה-21 שולבה בזרימת העבודה שלהם על מנת להפוך את כל הכתבים ליעילים בצורה משמעותית ממה שהיו עד לפני זמן.

בין השנים 1913 הוצגה מכונת הסטנוגרף לרוב המדווח. מכונת ניקיון הוא אפשרה לכתבים ללחוץ המתארת את מקשים ע”מ להכין סימני אלפבית בקוד אודות מגילות נייר. בכל עד לפני זמן שהיה נחיצות בתמליל כתוב על ידי ההליך, הסטנוגרף ניצור מתמלל את אותן המאמר למסמך שהצד המקבל עלול ניצור להתקשר. השילוב זה בקרב הקלטת נקראת סטנוגרפית ותמלילים מודפסים נהפך לסטנדרט החדש לדיווח בבית הדין.

בשנות השבעים, במשך שנות השמונים, המחשבים האישיים הפכו לטכנולוגיה המתפתחת העדכנית והטובה ביותר בעולם בתי המכירה. הושק תמלול דרך מחשב נייח (CAT) שאיפשר לפעולה מחשבים בעלות מכשירי סטנוגרפיות. בהמשך תוכלו יהווה להקליט הקשות בזיכרון הפנימי של המכשיר או לחילופין בהתקן האחסון הנשלף, לצורך עבודת באספקת סוגים של נייר גלילה. מעתה ואילך תוכלו לתרגם את אותן הרשומה השמורה באמצעות המחשב. כאשר יש צורך בתמלילים כתובים, היוצר בית שבית הדין יערוך את המאמר ולאחר מכן יהפוך את אותה התמליל הסופי לזמין להפצה.


בעלות מחשבים בעלי ערך בריאותי יותר זמינים, המסוגלים לעבד ארגון במהירויות מהירות בהרבה מוצרים CAT מסוגלות לתרגם רשומה דיגיטלית בזמן שהרשומה נקלטת במכשיר. תמלול אוטומטי בעברית זו ניתן למצוא רק את הכתבה הלא ערוך מיידית. כתב מבנים המשפט יכול להחליף ולערוך שיפורים להפקת המסמך הזעיר ביותר. סוג זה הזמן בידי סטנוגרפיה מכונה סטנוגרפיה מזמן נכון.


כרגיל מהכתבים מיישמים גם כתיבה קולית. עם תכנון קול, היוצר מבנים שבית הדין מסביר לתוך משתיק קול, מסכה ביד שיש להן מיקרופון בפנים. הכתב חוזר אודות העדות בתוך המסכה הידנית צריך בעתיד הקרוב יוצרת תיעוד שמע בידי ההליך. איש מהמשתתפים באולם הן לא יכול לשמוע דבר מזה.

טכנולוגיית שיחות אנלוגית אפשרה לתפוס ולשמר סימבולים מדוברות לקלטת ולמדיה שונה. תחילה שנות ה-60 מבצעים שימוש במכשירי הקלטה בהליכים בכל דירה המשפט. בזמנו מבצעים ניצול של גבוה יותר בסרט מגנטי ואותו אחד שדיברנו ישנם בשימוש על ידי קונבנציונלי מבתי בית הדין כיום. זה הזמן במדויק המקרה בהליכים שהינם לא קיימת חובה בתמלילים. בשנים האחרונות מתבצעות הקלטה וידאו במטרה לתפוס הליכים. ע”מ לצלם אודיו ווידאו מותקן להצטייד באולם מבנים הדין בציוד הדרוש. זוהי הפעלה בידי מכשירים זה הזמן המבוצעת בידי אלה שעובדים בבית שבית הדין. אם וכאשר יש צורך בתמליל, האודיו מושמע על ידי ערך בתים בית הדין ומתמלל לייצור טופס כתוב.

טכנולוגיית הקלטת אודיו ווידאו אמורה והתבגרה בדיוק כמו מחשבים. מפעילים יכולים כעת ליצור הקלטות דיגיטליות בידי הליכים בנכס שבית הדין בעלי בצורה משמעותית יותר יתרונות עבורם עוזר קלטת. באמצעות מיכשור והיכולת דיגיטלית תצליחו לשמור הקלטות בידי הליכים בכונן הקשיח על ידי המחשב או לצרוב ל-CD ו-DVD. דוגמת תקול והיה אם יש צורך בתמליל כתוב אז נכתב ע”י דירות מגורים החוק יעבור הכול על ההקלטה ויתמלל את אותה השמע להפקת המסמך אשר כתוב. על מנת ללכוד את האודיו והווידאו בהסתכלות על יעילה, העזרים אותם נבצע שימוש צריך להיות ממוקם באופן אסטרטגי קרוב לאולם לרוב השופטים, עורכי החוק, העדים וגורמים שונים. אגודת אלו יהיה בידכם למרבית בידי צלם וידאו מסור. לפעמים קרובות הנם עובדים באמצעות סוכנויות הודיע בקרב בתי בית הדין.


כמו זה ההתפתחויות האחרון בטווח הינה אופן השימוש בכתבי בתי משפט דיגיטליים. מערך אודיו/וידאו מרחוק מקליטת אחר האודיו והווידאו לחמה שבו היוצר נכסים המשפט הדיגיטלי מסוגל לגשת אליו מתחנת פעילותו השוכנת במתקן מבחוץ לגלות. בהמשך היוצר נכסי נדל”ן שבית הדין הדיגיטלי יתייג את אותה 10 התיק ומידע קשור לנושא שונה דוגמת שמות משתתפים ואירועים מכריעים מההליך. התגים מתפקדים לאינדקס עיצוב הנושא שמקל בהרבה על אודות כל הליך הפקת תמליל. ערך מקומות מגורים הדין עלול ואלה להשמיע עיצוב בזמן שההליך הנו דן לבקשת השופט.
g